NYHETER!

Vi bidro med koreografi til "Teatret på den grønne gren". Les saken!

OM KURSENE!

 

 Om Sara

 

Sara er utdannet danser og dansepedagog fra Norges Dansehøyskole i Oslo. Hun har også senere tatt PPU i drama/teater ved Høgskolen i Østfold. Sara har siden endt utdanning jobbet både frilans og som fast ansatt i kulturlivet, som produsent, danser, pedagog og koreograf. Hun har sin base i Halden, hvor hun blant annet har jobbet med Juleselskapet, Den Lokale Kulturelle Skolesekken, familiemusikalen Den Hvite Dame, Halden Danseskole, Halden Teaterskole, Verdensbro, Veslefrikk Teaterverksted og Dansens Dager Halden. Hun har også koreografert for Østfold Dansekompani for Ungdom, samt Fredrikshalds Teaterselskab. Siden 2019 har hun drevet dansekompaniet Festina Lente Produksjoner.


Som pedagog er Sara opptatt av å skape trygge rammer, opplegg tilpasset målgruppen, og å skape grobunn for kreativitet og skaperglede.